ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด: » บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ค้นหาประกาศ/กิจกรรม
เลือกหน่วยงาน
กรุณากรอกคีย์เวิร์ด
แขกเยี่ยมชม/ความร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและแขกผู้มาเยี่ยมชมงานต่างๆ ของคณะ
การประกันคุณภาพ
ข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ, TQA, QA
พัฒนาบุคลากร
ข่าวสารและกิจกรรมทางด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการวิจัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต
ทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
บริการวิชาการแก่ชุมชน
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกวดราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงาน
ข่าวอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล First Place Poster Presentation Award: Physical Science ในงาน The 37th International Conference of the Microscopy Society of Thailand


(ปรับปรุงล่าสุด: 3 มี.ค. 2563 เวลา 14:19 น.)


นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัล Outstanding Poster Presentation Awards ในการประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2020


(ปรับปรุงล่าสุด: 2 มี.ค. 2563 เวลา 14:11 น.)


ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุม The 1st International Symposium on Applied Plasma Science and Engineering for Agro and Bio Industry


(ปรับปรุงล่าสุด: 2 มี.ค. 2563 เวลา 14:08 น.)


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


(ปรับปรุงล่าสุด: 21 ก.พ. 2563 เวลา 16:20 น.)


อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น JST เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Program 2020 ณ ประเทศญี่ปุ่น


(ปรับปรุงล่าสุด: 21 ก.พ. 2563 เวลา 13:24 น.)


เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้านบริหารดีเด่น

     คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 "ด้านบริหารดีเด่น" จากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
(ปรับปรุงล่าสุด: 20 ก.พ. 2563 เวลา 11:12 น.)


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2563 ณ เยอรมนี

    คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณทิพย์ ใจแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 ผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2563 (รุ่นที่ 18) เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2563 ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก หรือเมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
(ปรับปรุงล่าสุด: 7 ก.พ. 2563 เวลา 11:31 น.)


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562

    คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายพร พรมมหาราช เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 "ด้านบริหารดีเด่น" จากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) โดยจะได้เข้ารับรางวัลเข็ม ปขมท. ทองคำ พร้อมเกียรติบัตร ในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2563 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
(ปรับปรุงล่าสุด: 28 ม.ค. 2563 เวลา 11:27 น.)


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาเคมี

     คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์อาวุโส ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาเคมี จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ปรับปรุงล่าสุด: 27 ม.ค. 2563 เวลา 14:35 น.)


งานแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นและอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ


(ปรับปรุงล่าสุด: 27 ม.ค. 2563 เวลา 14:16 น.)


ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒


(ปรับปรุงล่าสุด: 27 ม.ค. 2563 เวลา 09:58 น.)


ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการเชิดชูเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

         วันที่ 24 มกราคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับการเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


(ปรับปรุงล่าสุด: 24 ม.ค. 2563 เวลา 13:40 น.)


อาจารย์อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาเคมี

            คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์อาวุโส ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


(ปรับปรุงล่าสุด: 9 ม.ค. 2563 เวลา 13:57 น.)


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2562

      ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยทั้ง 2 ท่าน จะได้เข้ารับโล่รางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


(ปรับปรุงล่าสุด: 3 ม.ค. 2563 เวลา 11:09 น.)


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มช. ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562


(ปรับปรุงล่าสุด: 24 ธ.ค. 2562 เวลา 16:43 น.)


ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

     คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย  คุณสมศักดิ์ ตัณฑชน "ธรณีวิทยา 16" นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ และคุณสมหมาย เตชวาล  "ธรณีวิทยา 22" นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารราชการ 
(ปรับปรุงล่าสุด: 4 ธ.ค. 2562 เวลา 11:15 น.)


อาจารย์คณะวิทย์ มช. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม Global Young Scientists Summit ที่สิงคโปร์

       อาจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม Global Young  Scientists Summit ที่สิงคโปร์
(ปรับปรุงล่าสุด: 31 ต.ค. 2562 เวลา 16:09 น.)


ทีมนักวิจัยคณะวิทย์ มช. นำผลงานการพัฒนาเซนเซอร์ยืดหยุ่นสูง คว้ารางวัล Alan Glanvill Award 2019 จาก IOM3 สหราชอาณาจักร

         ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัล Alan Glanvill Award ประจำปี 2019 ในเดือนตุลาคม 2562 จากผลงานวิจัย “Highly stretchable and sensitive strain sensors using nano-graphene coated natural rubber” ตีพิมพ์ในวารสาร Plastics, Rubber and Composites : Macromolecular Engineering
(ปรับปรุงล่าสุด: 30 ต.ค. 2562 เวลา 14:31 น.)


อาจารย์คณะวิทย์ มช. คว้ารางวัล The Tony Whitten Conservation Prize จากผลงานการวิจัยหอยทากบกในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

      ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ณัฐวดี นันตรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล The Tony Whitten Conservation Prize ภายใต้องค์กร The Cambridge Conservation Initiative (CCI) 
(ปรับปรุงล่าสุด: 22 ต.ค. 2562 เวลา 16:33 น.)


นักศึกษา Data Sci ได้รับคัดเลือกเข้ารอบโครงการ Research to Market CMU 2019 ติด 1 ใน 3 ทีม ไปแข่งต่อในระดับภาค

    ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มช. พร้อมด้วยสมาชิกทีมจากคณะเศรษฐศาสตร์และเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบโครงการ Research to Market CMU 2019 ติด 1 ใน 3 ทีม ไปแข่งต่อในระดับภาค
(ปรับปรุงล่าสุด: 24 ก.ย. 2562 เวลา 10:39 น.)


หน้าที่: 1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [13]