ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด: » บริการวิชาการแก่ชุมชน
ค้นหาประกาศ/กิจกรรม
เลือกหน่วยงาน
กรุณากรอกคีย์เวิร์ด
แขกเยี่ยมชม/ความร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและแขกผู้มาเยี่ยมชมงานต่างๆ ของคณะ
การประกันคุณภาพ
ข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ, TQA, QA
พัฒนาบุคลากร
ข่าวสารและกิจกรรมทางด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการวิจัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต
ทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
บริการวิชาการแก่ชุมชน
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกวดราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงาน
ข่าวอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ศวท-มช. ต้อนรับคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


(ปรับปรุงล่าสุด: 1 มิ.ย. 2563 เวลา 13:26 น.)


ปิดเทอมใหญ่นี้ ชวนน้องๆ ม.4-ม.6 มาสนุกกับ Data Science Camp @CMU 27-29 มี.ค. 2563

กิจกรรมสนุกๆ ช่วงปิดเทอมนี้ สำหรับน้องๆ ม.4-ม.6
โครงการ Data Science Camp @ CMU
27-29 มี.ค. 2563 09.00-16.00 น.
ณ อาคาร Science Complex (SCB4) คณะวิทยาศาสตร์ มช.
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่าย 2000 บาท/ท่าน (รวมอุปกรณ์การเรียน อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอด 3 วัน)
 

(ปรับปรุงล่าสุด: 14 ก.พ. 2563 เวลา 15:02 น.)


Workshop DIY ทำหน้ากากป้องกัน PM2.5 Reuse ได้ พร้อมจำหน่ายให้ผู้สนใจ


(ปรับปรุงล่าสุด: 14 ก.พ. 2563 เวลา 09:09 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ EASTEM 2020

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ EASTEM 2020 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(ปรับปรุงล่าสุด: 12 ก.พ. 2563 เวลา 16:10 น.)


องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มช. จัดเสวนา PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวควบคุมได้ด้วยตัวเรา

    วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เสวนาวิชาการ เรื่อง  PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวควบคุมได้ด้วยตัวเรา ซึ่งจัดโดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องบรรยาย SCB2100 และลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. 
(ปรับปรุงล่าสุด: 12 ก.พ. 2563 เวลา 15:47 น.)


ขอเชิญนักศึกษาและคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง : เสวนาวิชาการ PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัว ควบคุมได้ด้วยตัวเรา

        12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. ขอเชิญนักศึกษาและคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง : เสวนาวิชาการ PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัว ควบคุมได้ด้วยตัวเรา  โดยศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ ห้องประชุม SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
(ปรับปรุงล่าสุด: 12 ก.พ. 2563 เวลา 08:44 น.)


ศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจัดอบรมการผลิตนักอนุกรมวิธานด้านเห็ดและรา รุ่นที่ 1

      ศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตนักอนุกรมวิธานด้านเห็ดและรา รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์
(ปรับปรุงล่าสุด: 11 ก.พ. 2563 เวลา 10:09 น.)


คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครนักเรียน ม.4,5 (ปีการศึกษา 2562) ทั่วประเทศ เข้าค่าย CMU Science Camp #39 ค่ายค้นฝัน ปั้นนักวิทย์

          คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ม.4,5 (ปีการศึกษา 2562) ทั่วประเทศ เข้าค่าย “CMU Science Camp #39 ค่ายค้นฝัน ปั้นนักวิทย์ "Unlocking the Nature"  ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2563 รับสมัครนักเรียน ม.4,5 (ปีการศึกษา 2562) ทั่วประเทศ ค่าสมัครเพียง 100 บาท เท่านั้น


(ปรับปรุงล่าสุด: 13 ม.ค. 2563 เวลา 13:41 น.)


ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากมลพิษหมอกควัน

   ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องผลกระทบจากมลพิษหมอกควัน  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ณ หอประชุม NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


(ปรับปรุงล่าสุด: 20 ธ.ค. 2562 เวลา 16:47 น.)


ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ เปิดงานแสดงผลงานศิลปะ ARS Suthepensis 2019


(ปรับปรุงล่าสุด: 11 ธ.ค. 2562 เวลา 14:42 น.)


ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทย์ มช. ปลุกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์โลกร่วมกับโตโยต้าฯ

           ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก ภายใต้โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า โตโยต้าเมืองสีเขียว ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ปรับปรุงล่าสุด: 8 พ.ย. 2562 เวลา 11:00 น.)


ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

           ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (TMETC12) ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562
(ปรับปรุงล่าสุด: 7 พ.ย. 2562 เวลา 15:13 น.)


ประชาสัมพันธ์กาiสมัครอบรมและสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่ 10 ณ คณะวิทยาศาสตร์


(ปรับปรุงล่าสุด: 4 พ.ย. 2562 เวลา 09:58 น.)


บรรยากาศงาน CMU SCIENCE WEEK 2019

   บรรยากาศงาน CMU SCIENCE WEEK 2019 "รู้ สู้ภัยหมอกควัน" 18-20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


(ปรับปรุงล่าสุด: 20 ส.ค. 2562 เวลา 16:46 น.)


พิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

        คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 และมอบรางวัลการประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ รวมทั้งการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
(ปรับปรุงล่าสุด: 20 ส.ค. 2562 เวลา 11:12 น.)


ประมวลภาพการมอบรางวัลกิจกรรมเยาวชนในงาน CMU SCIENCE WEEK 2019

รายละเอียดการจัดงาน รวมทั้ง update ผลการแข่งขันกิจกรรมเยาวชน ติดตามได้ที่  http://scw.science.cmu.ac.th 
#CMUSCIWEEK2019
18-20 สิงหาคม 2562
@SCI CMU
(ปรับปรุงล่าสุด: 19 ส.ค. 2562 เวลา 16:27 น.)


CMU SCIENCE WEEK 2019

   รายละเอียดการจัดงาน รวมทั้ง update ผลการแข่งขันกิจกรรมเยาวชนในงาน CMU SCIENCE WEEK 2019 ติดตามได้ที่  http://scw.science.cmu.ac.th
(ปรับปรุงล่าสุด: 19 ส.ค. 2562 เวลา 09:48 น.)


คณะวิทย์ มช. เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ยกขบวนความสุขและวิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์มารวมกัน ที่ มช.

       18 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มช. จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “รู้ สู้ภัยหมอกควัน” พร้อมต้อนรับเยาวชนทั่วภาคเหนือร่วมเรียนรู้และค้นหาแรงบันดาลใจ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
(ปรับปรุงล่าสุด: 18 ส.ค. 2562 เวลา 17:10 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนกับการคัดแยกขยะรีไซเคิลแก่ชุมชน


(ปรับปรุงล่าสุด: 18 ส.ค. 2562 เวลา 16:39 น.)


ภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางโครงสร้างทางเรขาคณิตในมุมมองเชิงการจัดและพีชคณิตในประเทศไทย

     ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางโครงสร้างทางเรขาคณิตในมุมมองเชิงการจัดและพีชคณิตในประเทศไทย โดยความร่วมมือของประเทศเกาหลี ลักเซมเบิร์ก สิงคโปร์ ไทย และสหรัฐอเมริกา 
(ปรับปรุงล่าสุด: 22 ก.ค. 2562 เวลา 15:33 น.)


หน้าที่: 1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [11]