ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด: » ทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ค้นหาประกาศ/กิจกรรม
เลือกหน่วยงาน
กรุณากรอกคีย์เวิร์ด
แขกเยี่ยมชม/ความร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและแขกผู้มาเยี่ยมชมงานต่างๆ ของคณะ
การประกันคุณภาพ
ข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ, TQA, QA
พัฒนาบุคลากร
ข่าวสารและกิจกรรมทางด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการวิจัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต
ทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
บริการวิชาการแก่ชุมชน
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกวดราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงาน
ข่าวอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ผู้บริหาร บุคลากรคณะวิทยาศาสร์ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

   คณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2562 ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562

 

(ปรับปรุงล่าสุด: 28 ต.ค. 2562 เวลา 13:53 น.)


ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ มช. ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2562

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนายพร พรมมหาราช เลขานุการคณะฯ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2562 
(ปรับปรุงล่าสุด: 26 ก.ย. 2562 เวลา 15:21 น.)


งานเลี้ยงขันโตกคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562


(ปรับปรุงล่าสุด: 19 ก.ย. 2562 เวลา 09:56 น.)


พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงานคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

     คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
(ปรับปรุงล่าสุด: 18 ก.ย. 2562 เวลา 13:29 น.)


วิทยา มช. ร่วมสืบสานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2562 นำนักศึกษาใหม่ รหัส 62 จำนวนกว่า 700 คน เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีนักศึกษารุ่นพี่ ตลอดจนคณาจารย์และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์อีกเป็นจำนวนมากที่มาร่วมให้กำลังใจให้น้องๆ ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ ประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

 

 

(ปรับปรุงล่าสุด: 14 ก.ย. 2562 เวลา 12:05 น.)


ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

๕๕ ปี วิทยา...สัญญาผูกพัน
๑๘ กันยายนนี้ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ณ ห้อง SCB2100 อาคาร ๔๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

(ปรับปรุงล่าสุด: 7 ก.ย. 2562 เวลา 14:56 น.)


โครงการ Smart Bee คณะวิทย์ มช. จัดสัมมนาความหลากหลายของเกสรผึ้งในประเทศไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกสรผึ้ง และการเลี้ยงผึ้งให้ได้มาตรฐานตามปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (GAP)

  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562  โครงการ Smart Bee คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา หัวข้อ “ความหลากหลายของเกสรผึ้งในประเทศไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกสรผึ้ง และการเลี้ยงผึ้งให้ได้มาตรฐานตามปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (GAP)” ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


(ปรับปรุงล่าสุด: 13 ส.ค. 2562 เวลา 17:46 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมสราราม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


(ปรับปรุงล่าสุด: 12 ก.ค. 2562 เวลา 16:21 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดปทุมสราราม   ตำบลเชิงดอย   อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๖๒  

(ปรับปรุงล่าสุด: 19 มิ.ย. 2562 เวลา 16:29 น.)


ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เข้ารดน้ำดำหัวและขอพรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


(ปรับปรุงล่าสุด: 30 เม.ย. 2562 เวลา 14:41 น.)


ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีสมโภชศาลพระภูมิหลังใหม่ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


(ปรับปรุงล่าสุด: 29 เม.ย. 2562 เวลา 14:15 น.)


คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์ และร่วมพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส มช. ประจำปี 2562

    คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์  และในโอกาสเดียวกันนี้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดริ้วขบวน

 

(ปรับปรุงล่าสุด: 26 เม.ย. 2562 เวลา 16:02 น.)


พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโสสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562


(ปรับปรุงล่าสุด: 26 เม.ย. 2562 เวลา 15:58 น.)


26 เมษายน 62 ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี วิทยา มช.

ขอเชิญชวนชาววิทยาศาสตร์ มช. ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง  เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี วิทยา มช.  วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ร่วมพิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์  และพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ปรับปรุงล่าสุด: 25 เม.ย. 2562 เวลา 17:09 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562

       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กว่า 100 คน ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดเชียงใหม่ และพระพุทธรูปจากวัดในชุมชนต่างๆ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 เมษายน 2562 ณ บริเวณสถานีรถไฟเชียงใหม่ จนถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาไทย 
(ปรับปรุงล่าสุด: 13 เม.ย. 2562 เวลา 17:16 น.)


ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี วิทยา มช.

ขอเชิญชวนชาววิทยาศาสตร์ มช. ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี วิทยา มช. ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 
(ปรับปรุงล่าสุด: 26 มี.ค. 2562 เวลา 11:01 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ร่วมทำบุญพิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

          
(ปรับปรุงล่าสุด: 29 ต.ค. 2561 เวลา 17:20 น.)


พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

    คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2561 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ ประธานชมรมผู้เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เกษียณเข้าสู่ชมรมฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์  


(ปรับปรุงล่าสุด: 26 ก.ย. 2561 เวลา 14:59 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดแม่ป่าขาง ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดแม่ป่าขาง ตำบลออนเหนือ  อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561


(ปรับปรุงล่าสุด: 19 ก.ค. 2561 เวลา 16:29 น.)


คณะวิทยาศาสร์ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561


(ปรับปรุงล่าสุด: 11 ก.ค. 2561 เวลา 17:15 น.)


หน้าที่: 1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [9]