ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด: » ด้านการผลิตบัณฑิต
ค้นหาประกาศ/กิจกรรม
เลือกหน่วยงาน
กรุณากรอกคีย์เวิร์ด
แขกเยี่ยมชม/ความร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและแขกผู้มาเยี่ยมชมงานต่างๆ ของคณะ
การประกันคุณภาพ
ข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ, TQA, QA
พัฒนาบุคลากร
ข่าวสารและกิจกรรมทางด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการวิจัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต
ทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
บริการวิชาการแก่ชุมชน
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกวดราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงาน
ข่าวอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (รอบที่ 3)


(ปรับปรุงล่าสุด: 5 มิ.ย. 2563 เวลา 15:17 น.)


เรียน Data Science ที่ มช. ดีอย่างไร?

สำหรับ TCAS รอบที่สาม ประจำปีการศึกษา 2563
สมัครผ่านระบบ ทปอ. ระหว่างวันที่ 17 - 27 เมษายน 2563
รหัสโครงการ 00430508301011
(คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล)
รับจำนวน 16 คน

(ปรับปรุงล่าสุด: )


ภาพบรรยากาศงานชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ Hi-FI หลักสูตร Innovation Science for Industry


(ปรับปรุงล่าสุด: 27 มี.ค. 2563 เวลา 11:48 น.)


คณะวิทยาศาสตร์จัดงาน Science CMU Mini Job Fair 2020


(ปรับปรุงล่าสุด: 18 มี.ค. 2563 เวลา 14:45 น.)


สัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

   ผศ.ดร.อภินนท์ นันทิยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 เพื่อถอดบทเรียน วิเคราะห์ปัญหาในการจัดกิจกรรมปีที่ผ่านมา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งวางแผนการดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2563 ณ บ้านปงลอดจ์ รีสอร์ท ต.แม่ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียใหม่
(ปรับปรุงล่าสุด: 16 มี.ค. 2563 เวลา 10:27 น.)


นักศึกษาเคมีอุตสาหกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จัดค่าย IC พี่เพื่อน้อง

  นักศึกษาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จัดค่าย IC พี่เพื่อน้อง โดยร่วมกันปรับปรุงอาคารการเรียนรู้ พร้อมทาสีรั้ว และทำความสะอาดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2563
(ปรับปรุงล่าสุด: 13 มี.ค. 2563 เวลา 16:35 น.)


กำหนดการกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์


(ปรับปรุงล่าสุด: 12 มี.ค. 2563 เวลา 16:04 น.)


การประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564


(ปรับปรุงล่าสุด: 25 ก.พ. 2563 เวลา 15:41 น.)


ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota มช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (ดำเนินการโดยคณะ) >> พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


(ปรับปรุงล่าสุด: 14 ก.พ. 2563 เวลา 13:44 น.)


ประกาศทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี (รหัส 62...ลงไป)
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

(ปรับปรุงล่าสุด: 4 ก.พ. 2563 เวลา 08:58 น.)


บรรยากาศการต้อนรับและพบปะบัณฑิตใหม่ภาควิชาชีววิทยา


(ปรับปรุงล่าสุด: 29 ม.ค. 2563 เวลา 14:09 น.)


Congratulations !!


(ปรับปรุงล่าสุด: 27 ม.ค. 2563 เวลา 17:48 น.)


การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 54

        บัณฑิตใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(ปรับปรุงล่าสุด: 24 ม.ค. 2563 เวลา 13:40 น.)


ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน


(ปรับปรุงล่าสุด: 21 ม.ค. 2563 เวลา 14:58 น.)


ภาควิชาชีววิทยาเตรียมพร้อมปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี


(ปรับปรุงล่าสุด: 13 ม.ค. 2563 เวลา 15:00 น.)


นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม เข้าฝึกปฏิบัติธรรมในโครงการธรรมะส่องใจ


(ปรับปรุงล่าสุด: 25 ธ.ค. 2562 เวลา 17:03 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ลงนาม MOA ร่วมกับ ม.มาลายา มาเลเซีย พร้อมนำนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และการวิจัย


(ปรับปรุงล่าสุด: 19 ธ.ค. 2562 เวลา 16:33 น.)


ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมนำนักศึกษาเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม


(ปรับปรุงล่าสุด: 19 ธ.ค. 2562 เวลา 16:24 น.)


โครงการอาสาร่วมใจเพื่อบ้านหลังใหม่แห่งการเรียนรู้

        ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อภินนท์ นันทิยา ออกเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาการศึกษา ในโครงการอาสาร่วมใจเพื่อบ้านหลังใหม่แห่งการเรียนรู้เดือนธันวาคม 2562 เพื่อสร้างโรงอาหารให้แก่ ศศช.แม่ฟ้าหลวง ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  ซึ่งจัดโดยนักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาชนบท ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
 

(ปรับปรุงล่าสุด: 13 ธ.ค. 2562 เวลา 15:26 น.)


พิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562


(ปรับปรุงล่าสุด: 4 ธ.ค. 2562 เวลา 09:53 น.)


หน้าที่: 1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [21]