ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด: » ด้านการวิจัย
ค้นหาประกาศ/กิจกรรม
เลือกหน่วยงาน
กรุณากรอกคีย์เวิร์ด
แขกเยี่ยมชม/ความร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและแขกผู้มาเยี่ยมชมงานต่างๆ ของคณะ
การประกันคุณภาพ
ข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ, TQA, QA
พัฒนาบุคลากร
ข่าวสารและกิจกรรมทางด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการวิจัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต
ทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
บริการวิชาการแก่ชุมชน
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกวดราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงาน
ข่าวอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย End of IC Technology and the Rise of Quantum Computer Development

      โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “End of IC Technology and the Rise of Quantum Computer Development” ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.30  น. ณ ห้องประชุม SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
(ปรับปรุงล่าสุด: 20 ก.พ. 2563 เวลา 16:12 น.)


โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัมขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ครั้งที่ 4

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง  สัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ครั้งที่ 4 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00-16.00 ห้อง PB2-100 ภาควิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์
(ปรับปรุงล่าสุด: 4 ก.พ. 2563 เวลา 14:12 น.)


โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัมขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง สัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ครั้งที่ 3

      โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง สัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 15.00-16.30 ห้อง PB2-100 ภาควิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ .
(ปรับปรุงล่าสุด: 27 ม.ค. 2563 เวลา 15:16 น.)


ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง สัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ครั้งที่ 2

       โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังสัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 15.00-16.30 ห้อง PB2-100 ภาควิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์
(ปรับปรุงล่าสุด: 20 ม.ค. 2563 เวลา 17:30 น.)


การประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มช.

           ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ปรับปรุงล่าสุด: 20 ม.ค. 2563 เวลา 16:24 น.)


ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง สัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars)

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง สัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 15.00-16.30 ห้อง PB2-100 ภาควิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

(ปรับปรุงล่าสุด: 17 ม.ค. 2563 เวลา 15:50 น.)


จุลินทรีย์กับความสามารถในการเพิ่มผลผลิตปิโตรเลียม

“พลังงานปิโตรเลียมในโลกนี้สามารถนำมาใช้งานได้จริงเพียง 1 ใน 3 ของปริมาณทั้งหมดที่มีอยู่ใต้พื้นผิวโลก เนื่องจากน้ำมันดิบมีความหนืด จึงทำให้ยังมีน้ำมันดิบคงเหลืออยู่ภายใต้ผิวโลกกว่า 2 ใน 3 ส่วน ที่ยังไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ได้”
(ปรับปรุงล่าสุด: 17 ต.ค. 2562 เวลา 10:56 น.)


ศวท-มช. ร่วมมือ บ.เอกชน พัฒนาการใช้ประโยชน์พืชกัญชงพร้อมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์

   ศวท-มช. ลงนาม MOU “การวิจัยและพัฒนาใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากพืชกัญชง” ร่วมกับ บริษัท ลานนา คริสตัส จำกัด มุ่งเน้นพัฒนาการใช้ประโยชน์และแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาฝึกงาน พร้อมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ต่อไป
(ปรับปรุงล่าสุด: 10 ต.ค. 2562 เวลา 08:46 น.)


ภาควิชาชีววิทยาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9

      ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9 (The 9thConference on Taxonomy and Systematics in Thailand : TST9 – Peak of the country, Peak of biodiversity) ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ปรับปรุงล่าสุด: 2 ต.ค. 2562 เวลา 14:12 น.)


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์นำโครงการพัฒนานวัตกรรมการล้างผลิตผลการเกษตรฯ ผ่านการคัดเลือกโครงการปั้นดาว ค้นหาสุดยอดงานวิจัยและนวัตกรรม


(ปรับปรุงล่าสุด: 7 ก.ย. 2562 เวลา 14:28 น.)


พิธีทำบุญเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

       พิธีทำบุญเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ บริเวณชั้น 4 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
(ปรับปรุงล่าสุด: 3 ก.ย. 2562 เวลา 18:03 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

   คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านควอนตัม ณ อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

(ปรับปรุงล่าสุด: 30 ส.ค. 2562 เวลา 16:22 น.)


คณะวิทย์ มช. แถลงข่าวการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ได้รับพระราชทานนาม “พรหมจุฬาภรณ์”

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ได้รับพระราชทานนาม “พรหมจุฬาภรณ์” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
(ปรับปรุงล่าสุด: 18 ส.ค. 2562 เวลา 17:29 น.)


แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำวิจัย

ภาควิชาสถิติ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำวิจัย "How to Conduct Research in Applied Statistics and Work as a Professional Statistician" โดย Prof.Dr.Timothy O'Bien จาก Loyola University Chicago, USA. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของภาควิชาสถิติ
(ปรับปรุงล่าสุด: 25 ก.ค. 2562 เวลา 14:30 น.)


โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
(ปรับปรุงล่าสุด: 18 มิ.ย. 2562 เวลา 22:31 น.)


ผลงานนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ได้รับคัดเลือกขึ้นปกและเป็นบทความเด่นในวารสาร Talanta วารสารวิชาการชั้นนำทางเคมีวิเคราะห์ระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยของคณะนักวิจัยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ได้รับการคัดเลือกขึ้นเป็นภาพปกและเป็นบทความเด่นประจำฉบับ ในวารสาร Talanta ฉบับวันที่ 15 August 2019, Volume 201 ซึ่งเป็นหนึ่งในวารสารวิชาการชั้นนำทางเคมีวิเคราะห์ ในระดับนานาชาติ
(ปรับปรุงล่าสุด: 5 มิ.ย. 2562 เวลา 09:42 น.)


การสัมมนาเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และพลาสติกชีวภาพ

        ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดการสัมมนา หัวข้อ เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และพลาสติกชีวภาพ เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
(ปรับปรุงล่าสุด: 22 พ.ค. 2562 เวลา 15:58 น.)


Research VDO Series 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. : เครื่องประดับเงินรูปแบบล้านนาประยุกต์

"เครื่องเงินล้านนา ผสานคุณค่าพลอยเนื้ออ่อน สวยสง่า Lanna Style" ผลงานที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่าง "นักวิทยาศาสตร์" กับ "นักออกแบบ" เพื่อสรรค์สร้างวัสดุทางธรณีวิทยาให้กลายเป็นเครื่องประดับที่ทรงคุณค่า คงเอกลักษณ์ล้านนา และทันสมัย


(ปรับปรุงล่าสุด: 5 เม.ย. 2562 เวลา 16:49 น.)


คณะวิทยาศาสตร์นำทีมนักวิจัยศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. (STeP)


(ปรับปรุงล่าสุด: 4 เม.ย. 2562 เวลา 16:21 น.)


Research VDO Series 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. : เสริมสร้างคุณค่าให้กากอุตสาหกรรมไทย

"งานวิจัยที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลับมามีคุณค่า และเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม" ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มช.
(ปรับปรุงล่าสุด: 29 มี.ค. 2562 เวลา 16:43 น.)


หน้าที่: 1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [6]