ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด: » พัฒนาบุคลากร
ค้นหาประกาศ/กิจกรรม
เลือกหน่วยงาน
กรุณากรอกคีย์เวิร์ด
แขกเยี่ยมชม/ความร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและแขกผู้มาเยี่ยมชมงานต่างๆ ของคณะ
การประกันคุณภาพ
ข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ, TQA, QA
พัฒนาบุคลากร
ข่าวสารและกิจกรรมทางด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการวิจัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต
ทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
บริการวิชาการแก่ชุมชน
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกวดราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงาน
ข่าวอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม จัดการสัมมนาภาควิชา ประจำปี 2563


(ปรับปรุงล่าสุด: 4 มิ.ย. 2563 เวลา 10:56 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ มช. จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เตรียมพร้อมสู้ COVID-19


(ปรับปรุงล่าสุด: 18 มี.ค. 2563 เวลา 14:43 น.)


18 มีนาคมนี้ เตรียมพร้อมสอน ONLINE สู้ COVID-19

    คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ในวันพุธที่ 18 มีนาคมนี้ ที่ห้อง SCB2100 อาคาร 40 ปีฯ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป


(ปรับปรุงล่าสุด: 11 มี.ค. 2563 เวลา 11:43 น.)


UPDATE ผลงานนักกีฬาคณะวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร มช.


(ปรับปรุงล่าสุด: 14 ก.พ. 2563 เวลา 14:57 น.)


UPDATE ผลงานนักกีฬาคณะวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร มช. (New Update แบดมินตัน)


(ปรับปรุงล่าสุด: 7 ก.พ. 2563 เวลา 10:08 น.)


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ CMU e-Document (Version 2)


(ปรับปรุงล่าสุด: 29 ม.ค. 2563 เวลา 14:11 น.)


แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP พัฒนาสู่ Best Practice ครั้งที่ 1

        คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP พัฒนาสู่ Best Practice” ครั้งที่ 1 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ SCB2100 และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปีฯ 


(ปรับปรุงล่าสุด: 11 ธ.ค. 2562 เวลา 15:09 น.)


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Assure and CMC software for analysis


(ปรับปรุงล่าสุด: 8 ต.ค. 2562 เวลา 16:43 น.)


ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมอบรมเตรียมความพร้อมการดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพจากภัยพิบัติ


(ปรับปรุงล่าสุด: 24 ก.ย. 2562 เวลา 10:28 น.)


สัมมนาผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับความรู้สู่การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21

     คณะวิทยาศาสตร์จัดการสัมมนาผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ยกระดับความรู้สู่การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่   

 

 


(ปรับปรุงล่าสุด: 23 ก.ย. 2562 เวลา 16:27 น.)


การอบรมการจัดการสารเคมีของเสียอันตราย และความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา ประจำปี 2562


(ปรับปรุงล่าสุด: 7 ก.ย. 2562 เวลา 14:46 น.)


CoP Day of Sci-CMU คณะวิทยาศาสตร์

        เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์จัดงานวันตลาดนัดความรู้ “CoP Day of Sci-CMU คณะวิทยาศาสตร์” ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงาน และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของหน่วยงานร่วมกัน 
(ปรับปรุงล่าสุด: 4 ก.ย. 2562 เวลา 14:50 น.)


การสัมมนาอาจารย์ เรื่อง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล


(ปรับปรุงล่าสุด: 26 ก.ค. 2562 เวลา 15:47 น.)


ภาควิชาชีววิทยาจัดการเสวนาการพัฒนาบัณฑิตสู่ยุค 4.0 หัวข้อ การศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์


(ปรับปรุงล่าสุด: 25 ก.ค. 2562 เวลา 16:36 น.)


โครงการสัมมนาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ประจำปี 2562


(ปรับปรุงล่าสุด: 27 มิ.ย. 2562 เวลา 09:45 น.)


โครงการสัมมนาพนักงานใหม่คณะวิทยาศาสตร์

       คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสัมมนาพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562 ระหว่างวันที่  7-8 มิถุนายน  2562  ณ  จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 


(ปรับปรุงล่าสุด: 10 มิ.ย. 2562 เวลา 14:37 น.)


อบรมการใช้งาน Microsoft PowerPoint และ Microsoft Sway


(ปรับปรุงล่าสุด: 3 เม.ย. 2562 เวลา 11:08 น.)


ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมอบรมการใช้งาน Microsoft PowerPoint และนำเสนอผลงานออนไลน์ด้วย Microsoft Sway

ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมอบรมการใช้งาน Microsoft PowerPoint และนำเสนอผลงานออนไลน์ด้วย Microsoft Sway
ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ อาคารเรียน SCB4204-5   
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://epg.science.cmu.ac.th/eregister/index.php
**รับจำนวนจำกัด 60 คน ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม**

(ปรับปรุงล่าสุด: 26 มี.ค. 2562 เวลา 14:11 น.)


กิจกรรมการรณรงค์ให้เพื่อนมนุษย์มาเจริญสติ เพื่อความสงบสุขภายในสู่สันติภาพโลก

1 มีนาคม 2562 กิจกรรมการรณรงค์ให้เพื่อนมนุษย์มาเจริญสติ เพื่อความสงบสุขภายในสู่สันติภาพโลก สำหรับบุคลากรสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ บรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติ โดย พระอาจารย์ธนดิตถ์  ธมฺนนฺโท  สำนักปฏิบัติธรรมปิยโปฎกธรรมสถาน จังหวัดลำพูน และสวนสันติ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
(ปรับปรุงล่าสุด: 1 มี.ค. 2562 เวลา 14:15 น.)


การฝึกอบรมวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น การฝึกซ้อมหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2562


(ปรับปรุงล่าสุด: 13 ก.พ. 2562 เวลา 16:27 น.)


หน้าที่: 1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [14]