การลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ วมว.ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอพักในกำกับ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอพักแม่เหียะ)
 
2018.07.24