อบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันหุ่นยนต์รักษ์ริมปิง ณ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
วันที่ 2-3 มิถุนายน 2561
2018.07.24