นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว.-มช. เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ ในหน่วยการเรียนรู้ไฟฟ้ามาจากไหน
วันศุกร์ที่ 9กุมภาพันธ์ 2561
2018.07.24