โครงการ วมว.-มช. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการคัดเลือกมหาวิทยาลัย – โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ วมว.ครั้งที่ 5/2561
ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
2018.06.05