ค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และค่ายอาสาพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม
วันที่ 8-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หอพักในกำกับ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร
2018.05.09