งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี2560 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2017.08.21