ค่ายเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเรียน วมว.-มช. รุ่นที่ 10 
   
2017.07.06