การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่3
2017.07.06