ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการเข้าหอพักแก่นักเรียนและผู้ปกครอง รุ่นที่ 10 ในวันที่10 พฤษภาคม 2560
2017.07.06
 
เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนในด้านการเรียนการสอนกระบวนวิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมเสริมหลักสูตรในด้านต่างๆ และกฎ ระเบียบหอพักที่นักเรียนควรทราบ ณ หอพักเฮือนศรีตรัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่