กิจกรรมโครงการ 9 ปี วมว. ตามรอยพ่อ ขอทำดี ณ ศูนย์สงเคราะห์เด็กปัญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
 
2017.02.17