โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินโครงการ วมว.ระยะที่ 1 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 18-19 มกราคม 2560
 
2017.01.26