ข้อปฏิบัติ ข้อห้ามและบทลงโทษผู้พักอาศัยหอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2016.04.20