ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด: » บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ค้นหาประกาศ/กิจกรรม
เลือกหน่วยงาน
กรุณากรอกคีย์เวิร์ด
แขกเยี่ยมชม/ความร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและแขกผู้มาเยี่ยมชมงานต่างๆ ของคณะ
การประกันคุณภาพ
ข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ, TQA, QA
พัฒนาบุคลากร
ข่าวสารและกิจกรรมทางด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการวิจัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต
ทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
บริการวิชาการแก่ชุมชน
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกวดราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงาน
ข่าวอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
อาจารย์อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาเคมี

            คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์อาวุโส ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


(ปรับปรุงล่าสุด: 9 ม.ค. 2563 เวลา 13:57 น.)


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2562

      ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยทั้ง 2 ท่าน จะได้เข้ารับโล่รางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


(ปรับปรุงล่าสุด: 3 ม.ค. 2563 เวลา 11:09 น.)


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มช. ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562


(ปรับปรุงล่าสุด: 24 ธ.ค. 2562 เวลา 16:43 น.)


ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

     คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย  คุณสมศักดิ์ ตัณฑชน "ธรณีวิทยา 16" นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ และคุณสมหมาย เตชวาล  "ธรณีวิทยา 22" นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารราชการ 
(ปรับปรุงล่าสุด: 4 ธ.ค. 2562 เวลา 11:15 น.)


อาจารย์คณะวิทย์ มช. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม Global Young Scientists Summit ที่สิงคโปร์

       อาจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม Global Young  Scientists Summit ที่สิงคโปร์
(ปรับปรุงล่าสุด: 31 ต.ค. 2562 เวลา 16:09 น.)


ทีมนักวิจัยคณะวิทย์ มช. นำผลงานการพัฒนาเซนเซอร์ยืดหยุ่นสูง คว้ารางวัล Alan Glanvill Award 2019 จาก IOM3 สหราชอาณาจักร

         ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัล Alan Glanvill Award ประจำปี 2019 ในเดือนตุลาคม 2562 จากผลงานวิจัย “Highly stretchable and sensitive strain sensors using nano-graphene coated natural rubber” ตีพิมพ์ในวารสาร Plastics, Rubber and Composites : Macromolecular Engineering
(ปรับปรุงล่าสุด: 30 ต.ค. 2562 เวลา 14:31 น.)


อาจารย์คณะวิทย์ มช. คว้ารางวัล The Tony Whitten Conservation Prize จากผลงานการวิจัยหอยทากบกในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

      ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ณัฐวดี นันตรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล The Tony Whitten Conservation Prize ภายใต้องค์กร The Cambridge Conservation Initiative (CCI) 
(ปรับปรุงล่าสุด: 22 ต.ค. 2562 เวลา 16:33 น.)


นักศึกษา Data Sci ได้รับคัดเลือกเข้ารอบโครงการ Research to Market CMU 2019 ติด 1 ใน 3 ทีม ไปแข่งต่อในระดับภาค

    ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มช. พร้อมด้วยสมาชิกทีมจากคณะเศรษฐศาสตร์และเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบโครงการ Research to Market CMU 2019 ติด 1 ใน 3 ทีม ไปแข่งต่อในระดับภาค
(ปรับปรุงล่าสุด: 24 ก.ย. 2562 เวลา 10:39 น.)


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2562


(ปรับปรุงล่าสุด: 19 ก.ย. 2562 เวลา 09:44 น.)


นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ


(ปรับปรุงล่าสุด: 18 ส.ค. 2562 เวลา 12:58 น.)


นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน ในงาน ICCSE 2019 ที่เวียดนาม


(ปรับปรุงล่าสุด: 30 ก.ค. 2562 เวลา 11:35 น.)


คณะวิทยาศาสตร์รับมอบโล่ขอบคุณจากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในฐานะหน่วยงานร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค

   ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะหน่วยงานที่ได้จัดกิจกรรมอันมีประโยชน์แก่เด็ก เยาวชน และนักศึกษา ให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาโดยตลอด 
(ปรับปรุงล่าสุด: 10 ก.ค. 2562 เวลา 11:27 น.)


นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ คว้า 4 รางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ (ANSCSE23)

   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คว้า 4 รางวัล การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 23 หรือ The 23rd International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE23) ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
(ปรับปรุงล่าสุด: 10 ก.ค. 2562 เวลา 08:53 น.)


นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562


(ปรับปรุงล่าสุด: 4 ก.ค. 2562 เวลา 13:52 น.)


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ICMAT2019 ที่สิงคโปร์

   อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ 10th International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT2019) ระหว่างวันที่ 23-28 มิถุนายน 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
(ปรับปรุงล่าสุด: 2 ก.ค. 2562 เวลา 17:08 น.)


นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2019


(ปรับปรุงล่าสุด: 2 ก.ค. 2562 เวลา 17:02 น.)


ศิษย์เก่าภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 4 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารของกรมทรัพยากรธรณี

 

คณะวิทยาศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 4 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารของกรมทรัพยากรธรณี   

 
(ปรับปรุงล่าสุด: 26 มิ.ย. 2562 เวลา 15:31 น.)


อาจารย์ภาควิชาเคมีได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีผลงานโดดเด่น จากสมาคมโพลิเมอร์ฯ PST Rising Star 2019

ผศ.ดร.ภัทร์นฤน วรจิตติพล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล PST Rising Star 2019 หรือ Polymer Society of Thailand (PST) Rising Star 2019 จากสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการนานาชาติโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (PCT-9) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 
(ปรับปรุงล่าสุด: 14 มิ.ย. 2562 เวลา 09:09 น.)


นักศึกษาวิทย์ มช. ได้รับรางวัลวิจัยการศึกษา การรอดชีวิตของกบนา ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

           นางสาวศรสวรรค์ เลี่ยมทอง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World กรุงเทพมหานคร 


(ปรับปรุงล่าสุด: 29 พ.ค. 2562 เวลา 11:19 น.)


3 นักศึกษา วิทยา มช. ได้รับทุน JASSO เข้าร่วม 2019 International Summer Program ที่ Osaka University

      นางสาวมาลี สินเช้า นางสาวสุภาพร ธรรมขัน และนางสาวพิมพ์ชนก ต๊ะแปงปัน นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับทุน JASSO Scholarship เพื่อเข้าร่วม 2019 International Summer Program ที่ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2562 
(ปรับปรุงล่าสุด: 18 เม.ย. 2562 เวลา 16:27 น.)


หน้าที่: 1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [12]