ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด: » บริการวิชาการแก่ชุมชน
ค้นหาประกาศ/กิจกรรม
เลือกหน่วยงาน
กรุณากรอกคีย์เวิร์ด
แขกเยี่ยมชม/ความร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและแขกผู้มาเยี่ยมชมงานต่างๆ ของคณะ
การประกันคุณภาพ
ข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ, TQA, QA
พัฒนาบุคลากร
ข่าวสารและกิจกรรมทางด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการวิจัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต
ทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
บริการวิชาการแก่ชุมชน
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกวดราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงาน
ข่าวอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครนักเรียน ม.4,5 (ปีการศึกษา 2562) ทั่วประเทศ เข้าค่าย CMU Science Camp #39 ค่ายค้นฝัน ปั้นนักวิทย์

          คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ม.4,5 (ปีการศึกษา 2562) ทั่วประเทศ เข้าค่าย “CMU Science Camp #39 ค่ายค้นฝัน ปั้นนักวิทย์ "Unlocking the Nature"  ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2563 รับสมัครนักเรียน ม.4,5 (ปีการศึกษา 2562) ทั่วประเทศ ค่าสมัครเพียง 100 บาท เท่านั้น


(ปรับปรุงล่าสุด: 13 ม.ค. 2563 เวลา 13:41 น.)


ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากมลพิษหมอกควัน

   ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องผลกระทบจากมลพิษหมอกควัน  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ณ หอประชุม NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


(ปรับปรุงล่าสุด: 20 ธ.ค. 2562 เวลา 16:47 น.)


ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ เปิดงานแสดงผลงานศิลปะ ARS Suthepensis 2019


(ปรับปรุงล่าสุด: 11 ธ.ค. 2562 เวลา 14:42 น.)


ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทย์ มช. ปลุกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์โลกร่วมกับโตโยต้าฯ

           ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก ภายใต้โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า โตโยต้าเมืองสีเขียว ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ปรับปรุงล่าสุด: 8 พ.ย. 2562 เวลา 11:00 น.)


ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

           ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (TMETC12) ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562
(ปรับปรุงล่าสุด: 7 พ.ย. 2562 เวลา 15:13 น.)


ประชาสัมพันธ์กาiสมัครอบรมและสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่ 10 ณ คณะวิทยาศาสตร์


(ปรับปรุงล่าสุด: 4 พ.ย. 2562 เวลา 09:58 น.)


บรรยากาศงาน CMU SCIENCE WEEK 2019

   บรรยากาศงาน CMU SCIENCE WEEK 2019 "รู้ สู้ภัยหมอกควัน" 18-20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


(ปรับปรุงล่าสุด: 20 ส.ค. 2562 เวลา 16:46 น.)


พิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

        คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 และมอบรางวัลการประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ รวมทั้งการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
(ปรับปรุงล่าสุด: 20 ส.ค. 2562 เวลา 11:12 น.)


ประมวลภาพการมอบรางวัลกิจกรรมเยาวชนในงาน CMU SCIENCE WEEK 2019

รายละเอียดการจัดงาน รวมทั้ง update ผลการแข่งขันกิจกรรมเยาวชน ติดตามได้ที่  http://scw.science.cmu.ac.th 
#CMUSCIWEEK2019
18-20 สิงหาคม 2562
@SCI CMU
(ปรับปรุงล่าสุด: 19 ส.ค. 2562 เวลา 16:27 น.)


CMU SCIENCE WEEK 2019

   รายละเอียดการจัดงาน รวมทั้ง update ผลการแข่งขันกิจกรรมเยาวชนในงาน CMU SCIENCE WEEK 2019 ติดตามได้ที่  http://scw.science.cmu.ac.th
(ปรับปรุงล่าสุด: 19 ส.ค. 2562 เวลา 09:48 น.)


คณะวิทย์ มช. เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ยกขบวนความสุขและวิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์มารวมกัน ที่ มช.

       18 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มช. จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “รู้ สู้ภัยหมอกควัน” พร้อมต้อนรับเยาวชนทั่วภาคเหนือร่วมเรียนรู้และค้นหาแรงบันดาลใจ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
(ปรับปรุงล่าสุด: 18 ส.ค. 2562 เวลา 17:10 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนกับการคัดแยกขยะรีไซเคิลแก่ชุมชน


(ปรับปรุงล่าสุด: 18 ส.ค. 2562 เวลา 16:39 น.)


ภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางโครงสร้างทางเรขาคณิตในมุมมองเชิงการจัดและพีชคณิตในประเทศไทย

     ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางโครงสร้างทางเรขาคณิตในมุมมองเชิงการจัดและพีชคณิตในประเทศไทย โดยความร่วมมือของประเทศเกาหลี ลักเซมเบิร์ก สิงคโปร์ ไทย และสหรัฐอเมริกา 
(ปรับปรุงล่าสุด: 22 ก.ค. 2562 เวลา 15:33 น.)


พิธีเปิดการอบรมวิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางโปรแกรมเสริม พสวท.ฯ


(ปรับปรุงล่าสุด: 18 ก.ค. 2562 เวลา 20:45 น.)


ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาฯ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐานแก่เยาวชนภาคเหนือ

ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค (PBP) ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดพิธีเปิดโครงการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน (ภูมิภาค) ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
(ปรับปรุงล่าสุด: 3 ก.ค. 2562 เวลา 14:49 น.)


สัปดาห์วิทย์ฯ ปีนี้ เจอกันที่ มช. #CMUSCIENCEWEEK2019

18-20 สิงหาคมนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอชวนน้องๆ มาเที่ยวชมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562  "รู้ สู้ภัยหมอกควัน" 


(ปรับปรุงล่าสุด: 27 มิ.ย. 2562 เวลา 09:10 น.)


25 มิถุนายนนี้ เปิดรับสมัครค่ายโอลิมปิกวิชาการ 2562

เตรียมตัวให้พร้อม 25 มิถุนายนนี้ 
#ค่ายของคนมีฝัน "ค่ายโอลิมปิกวิชาการ 2562" 

(ปรับปรุงล่าสุด: 17 มิ.ย. 2562 เวลา 15:29 น.)


อพวช. ชวนเยาวชนภาคเหนือเรียนรู้วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จัดกิจกรรมนอกสถานที่ “Research Show by Naturalist : พบนักธรรมชาติวิทยา” ภายใต้ธีม “Key You, Identify Me : จำแนก (ตัวเธอ) แยกแยะ (ตัวฉัน)” เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และครอบครัว ในภาคเหนือ เรียนรู้เรื่องราวของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติผ่านนักธรรมชาติวิทยาในภาพลักษณ์ที่แปลกใหม่ รวมทั้งรู้จักและเห็นความสำคัญของงานอนุกรมวิธานและนักอนุกรมวิธานมากขึ้น ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
(ปรับปรุงล่าสุด: 14 มิ.ย. 2562 เวลา 15:58 น.)


พิธีปิด CMU Science Camp ค่ายค้นฝัน ปั้นนักวิทย์ ตอน Science of the Impossible

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิด CMU Science Camp ค่ายค้นฝัน ปั้นนักวิทย์ ตอน "Science of the Impossible" และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมค่าย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 


(ปรับปรุงล่าสุด: 27 พ.ค. 2562 เวลา 10:26 น.)


วิทย์ มช. ชวนนักศึกษาออกค่ายวิชาการเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า ปีที่ 4 เรียนรู้ระบบนิเวศผ่านกิจกรรมปลูกป่า


(ปรับปรุงล่าสุด: 27 พ.ค. 2562 เวลา 09:45 น.)


หน้าที่: 1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [10]