ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด: » ด้านการผลิตบัณฑิต
ค้นหาประกาศ/กิจกรรม
เลือกหน่วยงาน
กรุณากรอกคีย์เวิร์ด
แขกเยี่ยมชม/ความร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและแขกผู้มาเยี่ยมชมงานต่างๆ ของคณะ
การประกันคุณภาพ
ข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ, TQA, QA
พัฒนาบุคลากร
ข่าวสารและกิจกรรมทางด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการวิจัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต
ทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
บริการวิชาการแก่ชุมชน
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกวดราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงาน
ข่าวอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ภาควิชาชีววิทยาเตรียมพร้อมปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี


(ปรับปรุงล่าสุด: 13 ม.ค. 2563 เวลา 15:00 น.)


นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม เข้าฝึกปฏิบัติธรรมในโครงการธรรมะส่องใจ


(ปรับปรุงล่าสุด: 25 ธ.ค. 2562 เวลา 17:03 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ลงนาม MOA ร่วมกับ ม.มาลายา มาเลเซีย พร้อมนำนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และการวิจัย


(ปรับปรุงล่าสุด: 19 ธ.ค. 2562 เวลา 16:33 น.)


ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมนำนักศึกษาเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม


(ปรับปรุงล่าสุด: 19 ธ.ค. 2562 เวลา 16:24 น.)


โครงการอาสาร่วมใจเพื่อบ้านหลังใหม่แห่งการเรียนรู้

        ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อภินนท์ นันทิยา ออกเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาการศึกษา ในโครงการอาสาร่วมใจเพื่อบ้านหลังใหม่แห่งการเรียนรู้เดือนธันวาคม 2562 เพื่อสร้างโรงอาหารให้แก่ ศศช.แม่ฟ้าหลวง ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  ซึ่งจัดโดยนักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาชนบท ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
 

(ปรับปรุงล่าสุด: 13 ธ.ค. 2562 เวลา 15:26 น.)


พิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562


(ปรับปรุงล่าสุด: 4 ธ.ค. 2562 เวลา 09:53 น.)


สัมมนาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

         งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดการสัมมนาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
(ปรับปรุงล่าสุด: 13 พ.ย. 2562 เวลา 15:44 น.)


แนะนำกระบวนวิชาใหม่ Critical Thinking, Problem Solving, Science Communication ทักษะแห่งศตวรรษ


(ปรับปรุงล่าสุด: 5 พ.ย. 2562 เวลา 14:44 น.)


โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562


(ปรับปรุงล่าสุด: 30 ต.ค. 2562 เวลา 16:45 น.)


เชิญชวนนักศึกษา วิทยา มช. ชั้นปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา


(ปรับปรุงล่าสุด: 24 ต.ค. 2562 เวลา 14:59 น.)


กิจกรรมวันแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2562


(ปรับปรุงล่าสุด: 16 ต.ค. 2562 เวลา 14:05 น.)


การอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry: Hi-Fi)

      ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดการสัมมนา การอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry: Hi-Fi) เมื่อวันที่ 11 กันยายน  2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 
(ปรับปรุงล่าสุด: 11 ก.ย. 2562 เวลา 15:41 น.)


ขอเชิญคณาจารย์ร่วม workshop กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนบูรณาการสหสาขาแบบสะเต็ม

      ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนใจ เข้าร่วม workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนบูรณาการสหสาขาแบบสะเต็ม (Integrated/Multidisciplinary STEM Learning and Teaching Strategy)” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสะเต็มศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 18 และ 25 กันยายน 2562 ณ ห้อง CB1112 Multifunction Room ชั้น 1 อาคารเคมี 1 ภาควิชาเคมี 
(ปรับปรุงล่าสุด: 10 ก.ย. 2562 เวลา 14:30 น.)


สัมมนาฝึกงานนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา


(ปรับปรุงล่าสุด: 7 ก.ย. 2562 เวลา 14:51 น.)


ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์ มช. ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2562

       คณะวิทยาศาสตร์ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
หมดเขต 6 กันยายนนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www2.science.cmu.ac.th/std/

(ปรับปรุงล่าสุด: 27 ส.ค. 2562 เวลา 14:44 น.)


คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

        คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 โดยในปีนี้มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
(ปรับปรุงล่าสุด: 15 ส.ค. 2562 เวลา 17:21 น.)


เปิดห้องเชียร์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

    สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีเปิดห้องเชียร์และมอบสมุดเชียร์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ในการฝึกฝนร้องเพลงเชียร์ของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อความสามัคคีกลมเกลียว และเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
(ปรับปรุงล่าสุด: 9 ส.ค. 2562 เวลา 15:46 น.)


วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

   คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาและแนะนำผู้บริหารคณะฯ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่


(ปรับปรุงล่าสุด: 2 ส.ค. 2562 เวลา 14:44 น.)


วันปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์จัดงานวันปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
(ปรับปรุงล่าสุด: 2 ส.ค. 2562 เวลา 14:16 น.)


ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562


(ปรับปรุงล่าสุด: 30 ก.ค. 2562 เวลา 13:29 น.)


หน้าที่: 1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [21]